ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช) รุ่นที่ 8

    2020-03-13 10:05:09
    วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช) รุ่นที่ 8 เพื่อให้แกนนำ ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดอัตราการสูญเสียชีวิตหรือความพิการจากการให้การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องลดลง ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา