ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่นที่ 9

    2020-03-13 15:24:11
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่นที่ 9 เพื่อให้แกนนำ ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดอัตราการสูญเสียชีวิตหรือความพิการจากการให้การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องลดลง ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา