ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    2020-03-16 08:51:41
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา