ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

    2020-03-16 09:04:22
    วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมาคมนำเขาชวาเสียงภาคใต้ และสมาคมผู้เลี้ยงนำเขาชวาแห่งประเทศไทย ณ สนามแข่งนกเขาเทพารักษ์ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุข มาให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน