ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ รุ่น ม.1 (2489-2503)

    2020-03-16 09:06:53
    วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ รุ่น ม.1 (2489-2503) นำโดยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และคณะรวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือตรงบริเวณทางเข้า เพื่อบริกาให้กับคณะศึกษาดูงานฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคน