ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    2020-03-16 14:04:26
    วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา