ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา

    2020-03-17 09:54:42
    วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีส่วนราชการท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม