ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา

    2020-03-18 08:54:52
    วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมแหลมสน ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา