ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย”

    2020-03-18 16:14:42
    วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” โดยช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการช่วยกันป้องกัน และแก้ไขเฉพาะหน้า หรือเป็นการเตรียมความพร้อมกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้คือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนสำคัญ เพื่อควบคุมป้องกันดูแลสุขภาวะของบุคลากรในองค์กร เป็นอันดับแรก ร่วมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อประสานงานภายในองค์กร