ประธานกรรมการสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา

    2020-03-19 16:27:23
    วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอับคลรอหมาน กาเหย็ม ประธานกรรมการสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 ท่าน