ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563

    2020-03-20 15:31:46
    วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา