ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมสถานการณ์โรค COVID-19 และแนวทางควบคุมโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2020-03-30 16:05:38
    วันที่ 30 มีนาคม 2663 เวลา 13.30 น. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสถานการณ์โรค COVID-19 และแนวทางควบคุมโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา