ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2563

    2020-03-31 14:34:43
    วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2563 โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา