ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

    2020-03-31 14:53:41
    วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) สำหรับกลุ่มเสี่ยง แลเพื่อให้การบริหารจัดการการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนมีความเพียงพอกับความต้องการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา