ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2563

    2020-03-31 15:16:10
    วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2563 โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา