ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2563

    2020-05-29 09:30:43
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องวิเชียรคีรีชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา