ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ ตรวจสอบร่างประมาณการรายจ่าย (งบประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2564

    2020-05-29 09:32:39
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ ตรวจสอบร่างประมาณการรายจ่าย (งบประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องวิเชียรคีรีชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา