ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “เสร็จสิ้นภารกิจเฟส 1 สู้ภัยโควิด-19 สงขลาโมเดล”

    2020-05-31 12:08:38
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานแถลงข่าว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “เสร็จสิ้นภารกิจเฟส 1 สู้ภัยโควิด-19 สงขลาโมเดล” และพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้การป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราขการจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติโรคโควิด สู่ชีวิตวิถีใหม่ของชาวสงขลา” รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในหัวข้อ ลูกพระราชบิดากับโรค Covid-19 , รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน , รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี ผู้บัญชาการ รพ.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในหัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม 2 ) และ รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้บัญชาการ รพ.สงขลานครินทร์ สาขา 2 สงขลา ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินการฝ่าวิกฤติโคโรนา 2019 (Covid-19) ของจังหวัดสงขลา และคณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา