ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร ครั้งที่ 1/2563

    2020-06-02 14:46:44
    วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานกองการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา