ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

    2020-06-04 14:12:23
    วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา