ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563

    2020-06-05 14:52:03
    วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา