ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ร.10

    2020-06-08 08:51:49
    วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฯ ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา