อบจ.สงขลา ขอขอบคุณ พี่ๆน้องๆ ในวงการแบดมินตันนำโดยคุณเจน ปิยะทัต ที่ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)

    2020-06-09 12:24:46
    วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบวัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) จากตัวแทนของคุณเจน ปิยะทัต ซึ่งได้จัดโครงการ “แบดมินตันไทย ร่วมใจต้านภัยโควิด-19“ ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย (dispose) ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) โดย อบจ.สงขลา จะเป็นตัวกลางนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรสาธารณสุข หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยง ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)