ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการสภา และกองการศึกษา

    2020-06-17 14:20:15
    วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการสภา และกองการศึกษา ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา