ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (รหัสสายทาง สข.ถ.1-0111)

    2020-06-18 11:22:00
    วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา (รหัสสายทาง สข.ถ.1-0111)