ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (รหัสสายทาง สข.ถ.1-0109)

    2020-06-18 11:26:20
    วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านม่วงงาม อ.สิงหนคร - บ้านวัดพิกุล ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา (รหัสสายทาง สข.ถ.1-0109)