ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย กองกิจการขนส่ง

    2020-06-19 14:32:15
    วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย กองกิจการขนส่ง ณ ห้องประชุม มิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา