ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสำรวจ สอบถาม รับฟัง ความต้องการของประชาชน

    2020-06-19 17:35:31
    วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสำรวจ สอบถาม รับฟัง ความต้องการของประชาชนในการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน โดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4