ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงบ้านศัทธา

    2020-06-20 09:37:52
    วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงบ้านศัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ณ บ้านศัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบ้านศัทธาฯ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างงานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำสาธารณะ และการขออนุมัติแก้ไขปริมาณงานเพิ่มลด