ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ตรวจรับงานโครงการสร้างซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามคลองอู่ตะเภา

    2020-06-22 10:47:43
    วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการสร้างซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามคลองอู่ตะเภา ในช่วงที่ 1 ระหว่างวัดคูเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เชื่อมต่อสถานีตำรวจคูเต่า หมู่ที่ 6 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา