ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว

    2020-06-24 16:01:35
    วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2563 เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา