ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

    2020-06-24 16:23:07
    วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา