ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563

    2020-06-25 18:59:15
    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา