ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. สงขลา เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

    2020-06-29 14:50:54
    วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุววรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คลี่คลาย โดยร่วมพิจารณาเรื่องความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว และการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ในจังหวัดสงขลา (งานอีเวนต์ประจำปี) โดยมีนายอำพล พงค์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา