ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย สำนักการช่าง

    2020-06-29 19:44:49
    วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย สำนักการช่าง ณ ห้องประชุม มิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา