ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2563

    2020-07-01 09:24:43
    วันที่ 30 มิถุนายน 2563. นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2563 เพื่อร่วมพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 โดยมีนายอำพล พงค์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา