ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะศึกษาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อบจ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

    2020-07-01 15:09:23
    วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะศึกษาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 41 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ