ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563

    2020-07-02 15:05:45
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา