เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าพบ นายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมมอบกระเช้าสุขภาพ

    2018-01-10 13:23:10
    เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าพบ นายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมมอบกระเช้าสุขภาพและ อวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณที่ในรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลา ถนนสะเดา อ.เมือง จ.สงขลา