ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดสงขลา

    2020-07-03 13:52:55
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา