ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

    2020-07-10 14:13:38
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์โรค โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และรายงานผลการใช้จ่ายงบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา และเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ดังนี้ 1.สถานกักตัว Alternative Local State Quarantine โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2.การคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 3.การคุดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดสงขลาโดยทางอากาศยาน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา