ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    2020-07-13 09:37:52
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดกิจกรรมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้รับข้อมูลข่าวสารว่า จะมีกลุ่มบุคคลประชาชนที่มีความเห็นต่าง มารวมตัวกันก่อนวันที่จะมีการจัดให้แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยและเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งและเชิญคณะทำงานฯร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้