ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเยี่ยมโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสงขลา(อควาเรียม)

    2020-07-13 09:39:03
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเยี่ยมโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสงขลา(อควาเรียม) โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมม่วงคราม 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา