ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงบ้านศรัทธา ครั้งที่ 5/2563

    2020-07-21 12:13:14
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงบ้านศรัทธา ครั้งที่ 5/2563 ณ บ้านศรัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา