อบจ.สงขลา ร่วมบันทึกเสียงบทอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในวัน ณ สวท.สงขลา

    2020-07-21 13:09:07
    08.30 น. วันนี้ 21 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบันทึกเสียงบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัย เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวท.สงขลา