ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ภาษีโรงแรม

    2020-07-21 13:57:20
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ภาษีโรงแรม ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา