9 ม.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบสนามติณฯ ศูนย์บริหารกล้ามเนื้อ สนามบาส สระว่ายน้ำ อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ

    2018-01-15 09:06:22
    เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 17.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบสนามติณฯ ศูนย์บริหารกล้ามเนื้อ สนามบาส สระว่ายน้ำ อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังเร่งแก้ไขในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟ ระบบไฟ เพื่อให้ความสว่างเพียงพอในแต่ละสนาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา นักกีฬา และพี่น้องประชาชน ที่มาใช้บริการ