ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

    2020-07-26 09:43:59
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน "พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม" รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี