ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

    2020-07-29 08:59:00
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา