ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

    2020-07-30 11:27:54
    วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2563 โดยนายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา